Warning: Use of undefined constant ex_feat - assumed 'ex_feat' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/header.php on line 37 Warning: Use of undefined constant ex_vid - assumed 'ex_vid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/header.php on line 39

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 11 Categoriëen | Actueel, Bilthoven, De Bilt, Natuur, Politiek

Tags : , , , , , , , , , , , ,

Afsluiting rioleringsproject

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 19 Geplaatst op 13 februari 2014, door

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 25

In het centrumplan Bilthoven is gekozen voor duurzaam waterbeheer door het scheiden van regenwater en afvalwater. Dat betekent dat het regenwater dat op daken en wegen valt, via een apart stelsel wordt afgevoerd.

Schoon hemelwater wordt nu niet meer via het riool afgevoerd naar een waterzuivering, maar vloeit via een aparte leiding rechtstreeks de Biezensloot in. Daarmee wordt het bergingsvermogen van het bestaande rioolstelsel vergroot. In totaal is circa 20.000 m2 verhard oppervlak afgekoppeld.

In Nederland heeft water een eigen plaats gekregen in de ruimtelijke besluitvorming via de watertoets. De watertoets houdt in dat bij het maken van ruimtelijke plannen al in een vroeg stadium bekeken moet worden wat de gevolgen zijn voor water en de ruimtelijke ordening. De waterbeheerder stelt in dit proces de kaders vast en geeft een wateradvies voor verschillende waterhuishoudkundige aspecten.

Waterplan
Al in 2002 heeft de gemeente De Bilt als eerste gemeente in de provincie een gemeentelijke waterplan ondertekend, waarin de gemeente De Bilt en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) laten zien dat zij intensiever willen samenwerken en zich willen richten op integraal en duurzaam waterbeheer. Een waterplan bestaat uit een visie van de verschillende waterpartijen op water, een overzicht van doelstellingen en knelpunten en een pakket van maatregelen. Over de uitvoering van de maatregelen maken de betrokken waterpartijen (gemeente en waterschap met bijvoorbeeld het drinkwaterbedrijf) onderling afspraken. Doel is om anders om te gaan met regenwater, afvalwater, drinkwater, oppervlaktewater en grondwater in de bebouwde omgeving, waardoor het mogelijk is om problemen tegen te gaan, zoals verdroging, de kwaliteit van het water, wateroverlast, gebrekkige ecologische verbindingen langs de watergangen in de stad en de overstorten van de riolering.

‘Water van de toekomst’

Het Lokale Waterplan De Bilt beschrijft niet alleen een visie, maar richt zich ook sterk op de uitvoering door een duidelijke omschrijving van maatregelen en taken: wie doet wat en wanneer. Eén van de concrete maatregelen in het plan is het afkoppelen van regenwater van het rioolstelsel op diverse locaties in De Bilt. Dit zorgt ervoor dat het regenwater niet meer in het Biltse rioolstelsel terecht komt, waardoor de gemeente het rioolstelsel qua capaciteit beter kan benutten. Door het regenwater rechtstreeks in de grond te laten infiltreren, verbetert de natuurlijke afwatering, wat de provincie Utrecht in staat stelt het grondwaterbeheer te optimaliseren. Een ander voordeel is dat het Hoogheemraadschap (HDSR) een hoger reinigingsrendement kan halen uit de rioolwaterzuivering, omdat die minder regenwater hoeft te verwerken. En ten slotte wordt door deze maatregel het grondwater aangevuld waarvan Hydron Midden-Nederland drinkwater maakt. Dit brengt in korte lijnen de samenhang in beeld met alle waterpartners die bij het waterplan zijn betrokken.

water afkoppelingWethouder Bert Kamminga en Els van der Vorm (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) legden symbolisch de laatste hand aan een omvangrijk rioleringsproject in het centrum van Bilthoven.

 

Bron: De Vierklank

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/comments.php on line 59 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/comments.php on line 59 Laat een reactie achter

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/ads/ads-bottom.php on line 7 Site Sponsors

Het weer

De Bilt
januari 25, 2021, 2:26 pm
Zonnig
Zonnig
5°C
windsnelheid: 1 m/s ZW
Verwachting januari 26, 2021
dag
Meest bewolkt
Meest bewolkt
5°C
Verwachting januari 27, 2021
dag
Stortbuien
Stortbuien
6°C
Verwachting januari 28, 2021
dag
Stortbuien
Stortbuien
6°C
Verwachting januari 29, 2021
dag
Meest bewolkt met regen
Meest bewolkt met regen
7°C
 

Archief

Social Media

Facebook Twitter

Categorieën