Warning: Use of undefined constant ex_feat - assumed 'ex_feat' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/header.php on line 37 Warning: Use of undefined constant ex_vid - assumed 'ex_vid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/header.php on line 39

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 11 Categoriëen | Politiek, Westbroek

Tags : , , , ,

Besluit planvorming voor woningbouw Westbroek op handen

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 19 Geplaatst op 25 juli 2013, door

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 25

Regelmatig heeft het College van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad van De Bilt al geïnformeerd over de voortgang in de planontwikkeling voor de potentiële woningbouwlocatie achter de Wolkammerweg in Westbroek. Ook zijn de achtergronden van keuzes en voornemens toegelicht tijdens een tweetal informatieavonden voor de inwoners van Westbroek. De verwachting is dat rond september a.s. vervolgbesluiten kunnen worden genomen.

Het College bericht nu aan de gemeenteraad: ‘Al in 2005 heeft de provincie de locatie achter de Wolkammerweg in Westbroek opgenomen binnen de rode contour van het streekplan en vervolgens is het terrein in eigendom gekomen van projectontwikkelaar van Wijnen BV. In de op 25 juni 2009 door de raad vastgestelde Toekomstvisie Westbroek is de locatie  opgenomen als een van de vier potentiële woningbouwlocaties. Nadien is de locatie ook in de gemeentelijke Structuurvisie en de Woonvisie 2013-2020 als woningbouwlocatie genoemd. De locatie achter de Wolkammerweg behoort niet tot de twee in de Toekomstvisie Westbroek aangewezen voorkeurslocaties’.

Overleg
Na uitvoerig overleg in 2009 en 2010 met de provincie en de betrokken eigenaren van de voorkeurslocaties, heeft het College geconstateerd, dat woningbouw op de beide voorkeurslocaties voor de korte termijn niet haalbaar is. Daarom is de betrokken ontwikkelaar gelegenheid geboden een principeverzoek in te dienen voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie achter de Wolkammerweg. Vervolgens zijn met de ontwikkelaar gesprekken gevoerd om te komen tot de gewenste programmatische en stedenbouwkundige invulling. Een zorgvuldige landschappelijke afronding van het dorp en zo veel mogelijk bouwen ten behoeve van de eigen bevolking zijn daarbij beleidsuitgangspunten geweest. Verder is aangedrongen op het vinden van aansluiting bij de uitkomsten van het recente onderzoek naar de woningtype- en prijsklassenvoorkeur van woningzoekenden. Dit is een belangrijke onderlegger van de Woonvisie 2013-2020.

Conceptplan
Het College vervolgt: ‘Op basis van de gesprekken heeft de ontwikkelaar een conceptplan opgesteld, waarin sprake is van 13 kavels en realisatie door middel van (collectief) particulier opdrachtgeverschap (waarbij de kopers zelf hun grondkavel kopen of pachten en een architect kiezen om zo met maximale invloed hun woning te realiseren. (redactie)). Wij hebben de ontwikkelaar gevraagd om op basis van het conceptplan draagvlak te zoeken en te komen tot een plan dat zo goed mogelijk voldoet aan de woningbouwwens in Westbroek. De ontwikkelaar heeft daartoe onlangs bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden respectievelijk belangstellenden’. Aan de hand van de resultaten van de bijeenkomsten, verwacht het College in september 2013 een vervolgbesluit te nemen over het aangaan van de eerdergenoemde intentieovereenkomst met de ontwikkelaar. De intentieovereenkomst voorziet in afspraken over het opstellen van de ruimtelijke randvoorwaarden en het ter hand nemen van de bestemmingsplanprocedure.

1VANWIJNEN-1 1VANWIJNEN-2

 

 

 

 

 

 

 

Bron: De Vierklank

 

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/comments.php on line 59 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/comments.php on line 59 Laat een reactie achter

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/ads/ads-bottom.php on line 7 Site Sponsors

Het weer

De Bilt
augustus 7, 2020, 11:36 am
Zonnig
Zonnig
27°C
windsnelheid: 0 m/s OZO
Verwachting augustus 8, 2020
dag
Meest zonnig
Meest zonnig
34°C
Verwachting augustus 9, 2020
dag
Deels zonnig
Deels zonnig
34°C
Verwachting augustus 10, 2020
dag
Deels zonnig
Deels zonnig
34°C
Verwachting augustus 11, 2020
dag
Deels zonnig
Deels zonnig
34°C
 

Archief

Social Media

Facebook Twitter

Categorieën