Warning: Use of undefined constant ex_feat - assumed 'ex_feat' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/header.php on line 37 Warning: Use of undefined constant ex_vid - assumed 'ex_vid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/header.php on line 39

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 11 Categoriëen | Actueel, Groenekan, Politiek

Tags : , , , , , , ,

Beukenburg, hoe zat het nu echt?

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 19 Geplaatst op 30 mei 2013, door

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 25

Leidde Groenekans verzet tegen een ‘woonzorgcomplex’ in Beukenburg tot een afboeking van € 3,2 miljoen, zoals wethouder Bert Kamminga stelde? De Dorpsraad van Groenekan denkt daar heel anders over.

In de raadsvergadering van 28 maart kwam bij het punt Actualiseren van de grondexploitatie ook het uiteindelijk verworpen plan voor een woonzorgcomplex in Beukenburg langs. Volgens raadslid Anne Doedens ‘heeft de raad toen gezamenlijk beleid gemaakt en beslissingen genomen. Beukenburg wilden we met zijn allen, dan moet je de consequenties nemen.’ Wethouder Bert Kamminga deed het tijdens diezelfde raadsvergadering voorkomen alsof het verzet van Groenekan (en de ondergang van Lehman Brothers, een andere Act of God) in deze kwestie tot de forse afboeking van € 3,2 miljoen (!) heeft geleid ( Zie Vierklank 2013 04 03).

Andere perceptie
Voorzitter Marius van den Bosch van de Groenekanse Dorpsraad heeft dienaangaande toch een andere perceptie: ’Voor ons staat weliswaar vast dat zonder de 85 bezwaarschriften van de Dorpsraad, het Groenekans Landschap, Stichting Brigida, IVN De Bilt en van vele individuele bewoners uit Groenekan, dit project niet gestopt zou zijn en er nu een omvangrijk appartementencomplex in het groen van Beukenburg zou staan, met alle bijkomende natuurvernietiging en verkeersoverlast. Maar dat daarmee automatisch een kostenpost van € 3,2 mln. ten laste van de Biltse belastingbetaler onontkoombaar zou zijn geworden staat voor ons geenszins vast.’

Bezwaarschriften gehonoreerd
Toenmalig dorpsraadsecretaris Frank Klok: ‘Wat mij betreft blijft het onduidelijk waarom het college een rechtsgang tegen de projectontwikkelaar niet heeft aangedurfd. Waarom bestond haar list ( wethouder Kamminga, 28 maart 2013) eruit de projectontwikkelaar met veel gemeenschapsgeld en een alternatieve bouwlocatie (De Leijen-Zuid) af te kopen? Het College voerde als argument aan dat het hier een gebonden beschikking zou betreffen, waardoor de gemeente een grote kans liep de zaak voor de rechter te verliezen. Maar gezien het grote aantal argumenten, dat in de bezwaarschriften werd aangevoerd als zou het plan strijdig zijn met het bestemmingsplan – argumenten die voor een niet onbelangrijk deel door de commissie voor de bezwaarschriften ook werden gehonoreerd – leek een gang naar de rechter toch op zijn minst het proberen waard.’ Van den Bosch: ‘temeer omdat een verloren rechtszaak de gemeenschap toch nauwelijks méér gekost zou hebben dan de forse afkoopsom die het college nu uiteindelijk aan de projectontwikkelaar heeft betaald.’

Feitenrelaas
De geschiedenis van dit Beukenburgdossier gaat ver terug en beslaat deels ook de periode waarin Maartensdijk nog als zelfstandige gemeente verantwoordelijk was voor de bestemming van Beukenburg. Van den Bosch: ‘Een correcte en volledige weergave van alle relevante feiten is nodig alvorens eenduidig kan worden vastgesteld welke (bestuurlijke) lessen uit deze gang van zaken getrokken moeten worden. Getuige de eerdergenoemde raadsvergadering vrezen wij dat die nog steeds niet volledig zijn opgehelderd.’ Frank Klok: ‘Wij beschikken inmiddels over een – helaas nog onvolledig – feitenrelaas en we zouden dat, met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), graag willen complementeren met de ter zake door de gemeente gevoerde in- en externe communicatie (zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau) en met de financiële transacties, die met deze zaak samenhangen.’ Van den Bosch: ‘De Dorpsraad Groenekan heeft toentertijd afgezien van een dergelijk verzoek omdat de gemeente aangaf dat haar onderhandelingspositie daardoor zou worden aangetast. Nu de onderhandelingen rond dit dossier zijn afgesloten kan dát de positie van de gemeente gelukkig niet meer schaden.’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Voorzitter Marius van den Bosch en toenmalig secretaris Frank Klok van de Dorpsraad van Groenekan.

 

Bron: De Vierklank

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/comments.php on line 59 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/comments.php on line 59 Laat een reactie achter

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/ads/ads-bottom.php on line 7 Site Sponsors

Het weer

De Bilt
augustus 7, 2020, 10:40 am
Zonnig
Zonnig
24°C
windsnelheid: 1 m/s ZO
Verwachting augustus 8, 2020
dag
Meest zonnig
Meest zonnig
33°C
Verwachting augustus 9, 2020
dag
Deels zonnig
Deels zonnig
33°C
Verwachting augustus 10, 2020
dag
Deels zonnig
Deels zonnig
34°C
Verwachting augustus 11, 2020
dag
Deels zonnig
Deels zonnig
33°C
 

Archief

Social Media

Facebook Twitter

Categorieën