Warning: Use of undefined constant ex_feat - assumed 'ex_feat' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/header.php on line 37 Warning: Use of undefined constant ex_vid - assumed 'ex_vid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/header.php on line 39

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 11 Categoriëen | Actueel, Cultuur, De Bilt, Maartensdijk, Politiek, Sport, Uitgelicht, Verenigingen

Tags : , , , , , , , , ,

‘Die nieuwe Vierstee is er nog lang niet’

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 19 Geplaatst op 23 januari 2014, door

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 25

Het raadsvoorstel van het College van B&W om in te stemmen met een borgstelling voor de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele accommodatie De Vierstee te Maartensdijk was geagendeerd voor de vergadering op 16 januari a.s. van de commisssie voor Burger en Bestuur. Uit de gemeenteraad waren nog zoveel vragen, dat het College ‘te elfder ure’ besloot het voorstel in te trekken.

ViersteeVanuit de raad, enkele culturele instellingen en bewoners uit Maartensdijk bereikte het College een aantal vragen over het voorstel. Hieruit bleek, dat nog niet over alle aspecten van het voorstel complete duidelijkheid bestaat. Burgemeester en Wethouders hechten volgens communicatieadviseur Koen van Tankeren van de gemeente zeer aan een zorgvuldige besluitvorming over dit voor de huidige en toekomstige gebruikers belangrijke project: ‘Het College wil daarom voor de raad(-leden), – alvorens tot afrondende besluitvorming te komen – in een informatieve bijeenkomst op dinsdagavond 11 februari 2013 duidelijkheid geven. Tijdens die bijeenkomst kunnen alle vragen omtrent het voorstel aan de orde komen.

Sturend
Groot punt van zorg van de meeste (culturele) verenigingen is volgens Nel Raven (voorzitter Harmonie Kunst en Genoegen en woordvoerster van de meeste culturele verenigingen), dat in het ontwerpplan van de nieuw te bouwen Vierstee zeer nadrukkelijk het accent ligt op sport- gerelateerde activiteiten. Dit zou o.a. blijken uit de prominente sturende rol die de B(iltse) S(port) F(ederatie) in dit voorstadium is toebedeeld. Nel Raven: ‘Daarnaast ook het punt van bereikbaarheid van de nieuw te bouwen Vierstee op de locatie aan de Dierenriem te Maartensdijk. De huidige locatie ligt midden in de dorpskern van Maartensdijk en is voor alle leeftijdsgroepen van leden en bezoekers goed en vooral veilig te bereiken. Dit is volledig anders t.a.v. de nieuw gekozen locatie. Het betreft hier een afgelegen locatie met een veel minder veilige toegang (zowel verkeerstechnisch als sociaal). Niet alleen zullen jongere leden hierdoor niet meer in staat zijn zelfstandig aan het verenigingsleven deel te nemen, dit geldt ook voor de oudere deelnemers en bezoekers van de huidige Vierstee. T.a.v. de groep jongere leden van onze verenigingen zijn deze zorgen ook geuit door de directie van de nabijgelegen Kievitsschool. Met het verplaatsen van De Vierstee naar de nieuw beoogde locatie wordt o.i. ‘het hart uit de Maartensdijkse samenleving gehaald’. In een vier kantjes tellend bezwaarschrift informeren de culturele verenigingen de raadsfracties over hun bedenkingen. Omdat die fracties ook de gewenste antwoorden niet kunnen geven is vooralsnog besloten tot een extra informatieavond.

Bewoners
De plannen voor een nieuwe Vierstee aan de Dierenriem zijn al enige tijd aan de gang en houden ook de bewoners in de directe omgeving van de nieuw gedachte accommodatie meer dan bezig. Deze groep vat in een open brief aan de gemeenteraadsfracties hun bezwaren samen, waarbij de rode draad is, dat de bewoners (met name die van de Distelvink) totaal niet bij de informatievoorziening worden betrokken en dat de raadsleden daarover niet goed worden geïnformeerd. Naast alle bestaande overlast van de omgeving van de Dierenriem, zoals geluidsoverlast en milieuvervuiling (fijnstof) van snelweg en spoorbaan, bestaande en toegenomen verkeersdrukte vinden de aanpalende bewoners een sportaccommodatie op commerciële basis en openstelling op zondag onacceptabel. Een van de ondertekenaars van de brief is Tonny Bitter: ‘Het is ook in strijd met de toezegging die door de gemeenteraad is gedaan bij de samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt, dat ieder dorp zijn eigen karakter en identiteit moet blijven houden. Daarnaast is er een ontsluiting van het geplande parkeerterrein in een onoverzichtelijke bocht van een drukke rondweg en een toename van parkeeroverlast op de aan de Dierenriem grenzende woonerven naast een toename van de geluidsoverlast tot laat in de avond’. De omwonenden zien het niet direct als ‘hun’ probleem, maar onderkennen wel het extra gevaar voor basisschoolleerlingen, die naar gymles gaan, dat ontstaat, wanneer De Vierstee wordt verplaatst naar de rand van het dorp. Ook vindt de groep dat het alternatief van verbouw van de huidige Vierstee onvoldoende is onderzocht en dat ook alternatieve locaties voor nieuwbouw niet zijn bekeken.

BSF
De Biltsche Sport Federatie voelt de ‘eigen actie’ van de culturele verenigingen als een dolksteek in de rug. Omdat de BSF de aanwonenden niet vertegenwoordigt is daarbij de beleving anders. Jan van ’t Land verwoordt de BSF, die dat juist als ‘bemiddelaar’ wilde optrekken. ‘We waren al een heel eind ‘samen op weg’. Er waren alternatieve schetsontwerpen, waarin aan het merendeel van de geuite bezwaren was tegemoet gekomen en juist deze week waren de culturele verenigingen uitgenodigd voor vervolgoverleg. Er waren slechts twee vertegenwoordigers uit de culturele hoek, waarvan één op persoonlijke titel, die de uitnodiging hadden geaccepteerd. De vertraging is mijns inziens nu in volle gang, zeker met de raadsverkiezingen in maart voor de deur. Die nieuwe Vierstee is er echt nog lang niet’.

Bron: De Vierklank


Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/comments.php on line 59 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/comments.php on line 59 Laat een reactie achter

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/ads/ads-bottom.php on line 7 Site Sponsors

Het weer

De Bilt
januari 23, 2020, 2:35 am
Helder
Helder
5°C
windsnelheid: 0 m/s WNW
Verwachting januari 24, 2020
dag
Af en toe bewolking
Af en toe bewolking
6°C
Verwachting januari 25, 2020
dag
Af en toe bewolking
Af en toe bewolking
4°C
Verwachting januari 26, 2020
dag
Bewolkt
Bewolkt
8°C
Verwachting januari 27, 2020
dag
Bewolkt
Bewolkt
10°C
 

Archief

Social Media

Facebook Twitter

Categorieën