Warning: Use of undefined constant ex_feat - assumed 'ex_feat' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/header.php on line 37 Warning: Use of undefined constant ex_vid - assumed 'ex_vid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/header.php on line 39

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 11 Categoriëen | Aandacht voor:, Actueel, Cultuur, Maartensdijk, Politiek, Sport, Verenigingen

Tags : , , ,

Een nieuwe Vierstee houdt het gesprek gaande

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 19 Geplaatst op 20 februari 2014, door

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 25

Onder grote belangstelling werd in de vergadering van de Raadscommissie Burger en Bestuur jl. donderdag het voorstel van het Biltse College van B&W in te stemmen met een borgstelling tot een indicatief totaalbedrag van € 5.800.000 voor de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele accommodatie De Vierstee te Maartensdijk, besproken.

Al in 2011 besloot de gemeenteraad tot een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw van De Vierstee en stelde daarvoor een aanvullend krediet beschikbaar van € 350.000 exclusief BTW. Na een informatiebijeenkomst op 4 september 2013 zijn klankbordgroepen gevormd voor bewoners enerzijds en gebruikers anderzijds. Op basis van gesprekken met de klankbordgroepen heeft de ontwikkelaar de plannen waar nodig en mogelijk nog bijgesteld. Met de beoogde particuliere ontwikkelaar en financiële partner is op 21 oktober 2013 een intentieovereenkomst aangegaan. Omdat de mogelijke realisatie van de nieuwe Vierstee geschiedt op basis van particulier initiatief moet de betrokkenheid van onze gemeente worden getoetst aan de regels voor aanbesteding en staatssteun en is een borgstelling noodzakelijk.

Vierstee2013

De Vierstee wordt gezien als het ‘hart’ van Maartensdijk.

Behoefte
Het gemeentebestuur is van mening dat een nieuwe accommodatie voorziet in een maatschappelijke behoefte op het vlak van de sport-, kunst- en cultuurbeoefening en de voorwaarde van draagvlak in Maartensdijk verenigingen, alsmede bij de bewoners, is vastgelegd in de intentieovereenkomst. Naar de mening van het College voldoet de huidige Vierstee niet meer aan de daar aan te stellen eisen. De eisen en normen die sportkoepels stellen kunnen niet meer in de huidige Vierstee worden gerealiseerd. Ook zijn in de loop van de tijd de wensen van de gebruikers gewijzigd en de gebruiksbehoefte is toegenomen. De exploitatielasten van een gerenoveerde Vierstee wegen niet op tegen de lasten van een nieuwe multifunctionele accommodatie in Maartensdijk. Binnen het gemeentelijk budget ontbreekt de ruimte om zelf een nieuwe accommodatie te realiseren en ontbreekt ook de budgettaire ruimte voor ingrijpende renovatie van De Vierstee.

Bestuurlijk draagvlak
Alhoewel het verstrekken van een borgstelling een bevoegdheid is van het College, vindt het College een zo groot mogelijk bestuurlijk draagvlak van belang. Ook de beoogde ontwikkelaar en financiële partner dringen hier op aan. In het geval de financiering niet door de gemeente wordt geborgd is een private ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele accommodatie in Maartensdijk onmogelijk. Tijdens de vergadering werd er ingesproken door mevr. Raven (voorzitter Kunst en Genoegen), die namens het merendeel van de cultuurverenigingen vooral het gebrek aan informatie en communicatie aanvoerde als veroorzaker van veel weerzin tegen de nieuwbouwplannen: ‘Het hart wordt uit Maartensdijk gesneden’. De heer Plug (Reigersbek) sprak namens de aanwonenden van met name Distelvink en Reigersbek. Ook hij hekelde de communicatie en informatie. Hij vroeg of alle alternatieven (zowel een andere plaats als opknappen van de huidige accommodatie) waren onderzocht. Ook de mogelijke commerciële openstelling op zondag werd afgewezen.

Commissie
In de commissie stelde Anne Doedens (VVD) voor alsnog eerst een gedegen bouwkundig onderzoek te doen naar de renovatiemogelijkheden van de huidige Vierstee. Ebbe Rost van Tonningen (Beter de Bilt) miste voldoende draagvlak. Maaico Maarssen (SP) wilde geïnformeerd worden over alternatieven. Han IJssennagger (Bilts Belang) wilde de besluitvorming in ieder geval over de eerstkomende verkiezingen tillen. Arie van der Vlies (SGP) mist draagvlak (‘Dus stoppen’!) en wil ook weten waarom er hoeveel geld ontbreekt voor renovatie van de huidige Vierstee. Hij kondigde samen met de VVD een motie aan voor de komende raadsvergadering. Van der Vlies: ’De Vierstee was voor de Maartensdijkse verenigingen, De Vierstee is voor de Maartensdijkse verenigingen en De Vierstee blijft een gebouw voor de Maartensdijkse verenigingen’.

Wethouder
In zijn beantwoording was wethouder Bert Kamminga duidelijk: ‘Dit college wil voor Maartensdijk een eigen sport- en cultureel-zalencomplex. Wij hebben met uw (gemeenteraad red.) instemming ingezet voor een particulier initiatief, waarvan een mogelijke ontwikkelaar thans de haalbaarheid onderzoekt op de gedachte locatie aan de Dierenriem. Eén van onze randvoorwaarden was vooraf overeenstemming met alle betrokkenen. Met de culturele gebruikersgroep is dit vooralsnog niet gerealiseerd; daar moet nog extra mee gesproken worden en wellicht nog meer naar geluisterd worden. Maar ons uitgangspunt is en blijft, dat Maartensdijk zoiets verdient’.

Streep
Vanwege de aangekondigde motie wordt het besproken voorstel op de agenda van de komende raadsvergadering (donderdag 27 februari) ‘boven de streep gezet’, aldus commissievoorzitter Ellen Thier. Dat betekent, dat de beraadslagingen waarschijnlijk dan nog eens dunnetjes zullen worden overgedaan. Vooralsnog werd het voorstel door het College niet ingetrokken. Wethouder Bert Kamminga verduidelijkte dit na afloop nog eens: ‘Wij beraden ons in het College over wat we gaan doen: intrekken of in stemming brengen. Er komt ook nog een overleg tussen de ontwikkelaar en de (culturele) gebruikers van De Vierstee. Ik zou het wel zonde vinden hoor. Hier ligt een kans voor Maartensdijk om een modern, goed geoutilleerd sport-/zalencentrum te krijgen’.

Ellen ThierHet onderhavige voorstel wordt op de agenda van de komende raadsvergadering ‘boven de streep gezet’, aldus commissievoorzitter Ellen Thier.

Bron: De Vierklank

 

 

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/comments.php on line 59 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/comments.php on line 59 Laat een reactie achter

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/ads/ads-bottom.php on line 7 Site Sponsors

Het weer

De Bilt
januari 22, 2020, 12:19 am
Helder
Helder
1°C
windsnelheid: 3 m/s ZZW
Verwachting januari 23, 2020
dag
Deels zonnig
Deels zonnig
6°C
Verwachting januari 24, 2020
dag
Af en toe bewolking
Af en toe bewolking
4°C
Verwachting januari 25, 2020
dag
Sober (betrokken lucht)
Sober (betrokken lucht)
6°C
Verwachting januari 26, 2020
dag
Bewolkt
Bewolkt
8°C
 

Archief

Social Media

Facebook Twitter

Categorieën