Warning: Use of undefined constant ex_feat - assumed 'ex_feat' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/header.php on line 37 Warning: Use of undefined constant ex_vid - assumed 'ex_vid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/header.php on line 39

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 11 Categoriëen | Actueel, De Bilt, Politiek, Westbroek

Tags : , , , , ,

Informatieavond woningbouw Westbroek

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 19 Geplaatst op 25 april 2013, door

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/single.php on line 25

In 2009 heeft de Biltse gemeenteraad de Toekomstvisie Westbroek vastgesteld, die samen met inwoners tot stand is gekomen. Eén van de punten die naar voren kwam is de behoefte aan woningbouw om het dorp de komende jaren vitaal te houden. Momenteel zijn er verschillende ontwikkelingen op dit terrein. Dinsdag 16 april was er een informatieavond in het dorpshuis van Westbroek.

Als aanvulling op de toekomstvisie is in 2009 een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat er met name vraag is naar woningen voor starters en senioren. Bij dit onderzoek zijn ook mogelijke woningbouwlocaties binnen de rode contour benoemd en de voorkeur voor volgorde waarin deze ontwikkeld kunnen worden. Daarbij hebben de locaties binnen de bestaande bebouwingsgrens de voorkeur gekregen. Ook zijn bedrijfslocaties genoemd, met daarbij de opmerking dat gekeken kan worden of de bedrijven naar een andere locatie verplaatst kunnen worden, zodat woningbouw daar mogelijk is. Nu zich verschillende ontwikkelaars bij de gemeente gemeld hebben met het verzoek om op een aantal van deze locaties woningen te realiseren, moet de gemeente een besluit nemen over locatie, programma en fasering.

WestbroeksewoningenBelangrijk
Tijdens de informatieavond keken de aanwezigen mee naar de uitkomsten van de Toekomstvisie en het woningbehoefteonderzoek. Vervolgens werd gekeken naar de prioritering van de woningbouwlocaties en waarom die verschoven is in de afgelopen jaren. Tot slot werd men geïnformeerd over welke verschillende verzoeken er liggen van particuliere ontwikkelaars en werd er inzicht gegeven in de rol en het standpunt van de gemeente bij deze ontwikkeling en ook welke rol de inwoner in het verdere proces heeft. Het Dorpsberaad Westbroek was bij monde van voorzitter Marcel Pisa blij met de grote opkomst in het Dorpshuis van Westbroek. Daarmee werd door de bewoners een duidelijk signaal gegeven hoe belangrijk het onderwerp voor hen is.

Starters
Marcel Pisa: ‘Het Dorpsberaad staat onverkort achter het woningbehoefteonderzoek van 2009. Dat betekent dat er nieuw gebouwd kan worden in plukjes van 5 á 10 woningen min of meer egaal gefaseerd tot 2030. Dus elke 5 jaar ongeveer 10 woningen afhankelijk van de bouwlocatie. Het bouwen van nieuwe woningen komt de vitaliteit van Westbroek ruim ten goede. Het verenigingsleven, maar bijvoorbeeld ook de kerk en school zijn afhankelijk van een vitaal dorp’. De nadruk bij de woningen ligt op starterswoningen maar daarnaast moet er volgens Pisa en secretaris Jan Hennipman ruimte zijn om te komen tot woningen voor de zogenaamde doorstromers, die ruimer willen wonen. Hennipman: ‘De gedachte daarachter is dat daarmee weer woningen vrij komen voor starters en jonge gezinnen. In de praktijk worden in Westbroek veel woningen onderling verkocht. De onderlinge contacten doen wat dat betreft goed hun werk in een kleine kern’. Naar de mening van de Dorpsraad zijn voor met name de senioren er weinig tot geen voorzieningen in een kern als Westbroek. De verwachting is ook niet dat die voorzieningen er gaan komen. Wel zijn er mogelijkheden om de jongere senioren tegemoet te komen als het gaat om woningbouw.

Mede omdat in Westbroek veel kleine bouwbedrijven actief zijn staat het Dorpsberaad zeker niet afwijzend tegen het aanbieden van vrije kavels waarop men zelf een woning kan bouwen.

Fasering
De fasering en de daaraan gekoppelde prioriteiten als het gaat om de locaties zijn in de afgelopen periode verschoven van prioriteit 2 naar 4. De gemeente heeft aangegeven dat er intensief overleg is geweest met de provincie over de mogelijkheid om de rode contour ter hoogte van het terrein van Van Oostrum ‘om te klappen’, zodat bouwen op deze locatie eventueel mogelijk is. De provincie is hiertoe niet bereid, vanwege de ligging aan de grens van het groene hart en daarom nu wordt gekozen voor de locatie Van Wijnen. Het Dorpsberaad heeft in de gemeenschap duidelijk gemerkt dat er twijfels zijn over de inspanningen die door de gemeente zijn verricht om verder te gaan met andere locaties en steunt daarom ook van harte het voorstel van wethouder Ditewig om gedeputeerde Bart Krol van de Provincie Utrecht uit te nodigen om te komen luisteren naar het standpunt van de bewoners en met hen en het Dorpsberaad te bespreken of de provincie nog mogelijkheden ziet.

Bron: De Vierklank

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/comments.php on line 59 Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/comments.php on line 59 Laat een reactie achter

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa03/debiltinactie.nl/httpdocs/wp-content/themes/livewire/ads/ads-bottom.php on line 7 Site Sponsors

Het weer

De Bilt
augustus 9, 2020, 7:10 am
Stortbuien
Stortbuien
23°C
windsnelheid: 3 m/s NO
Verwachting augustus 10, 2020
dag
Deels zonnig
Deels zonnig
34°C
Verwachting augustus 11, 2020
dag
Deels zonnig
Deels zonnig
34°C
Verwachting augustus 12, 2020
dag
Deels zonnig
Deels zonnig
34°C
Verwachting augustus 13, 2020
dag
Meest bewolkt met onweersbuien
Meest bewolkt met onweersbuien
29°C
 

Archief

Social Media

Facebook Twitter

Categorieën